Buro Elodea, BOORNBERGUM
zoek bedrijven op provincie

Buro Elodea


contactpersoon: Dhr. drs. H.Jansen
Skeanewei 12
9212VC  BOORNBERGUM
Tel: 0512843843
KvK nr.: 02061739
Email: info@elodea.org
Internet: www.elodea.org


#elodea4ecologie
nl.linkedin.com/pub/henk-jansen/13/9bb/bba

Buro Elodea werd in 1998 opgericht in Groningen door landschapsecoloog Henk Jansen. Behalve op het terrein van landschapsecologisch onderzoek, dat vooral in opdracht van organisaties als Staatsbosbeheer, St. Het Groninger Landschap en Vereniging Natuurmonumenten wordt uitgevoerd, is sinds 2000 ook het werkveld van de Huisecologie ontwikkeld.

Dit is een zelf bedachte term voor alle ecologie die met wonen te maken heeft. In een model ontwikkeld voor de Groninger oude stadswijk Noorderplantsoenbuurt is een driedeling bedacht in energiehuishouding, waterhuishouding en groenhuishouding van een wijk. Met de mede op initiatief van Buro Elodea opgerichte organisatie Biobuurtkracht werd vanaf 2001 allerlei vernieuwende stadsecologie projecten uitgevoerd. Zo werden er op instigatie van deze stichting 1200 zonnepanelen geplaatst, kwam er een subsidie voor groene daken en werd een geveltuinwedstrijd gehouden in de buurt.

In 2002 ontving de stichting hiervoor de Toekomstprijs van de Gemeente Groningen uit handen van wethouder Paas. Sinds 2004 werkt Elodea vanuit het Friese Boornbergum (onder de rook van Drachten bij oostenwind). Hier nam het buro deel in de Drachtster Energiemarkt, waarin diverse bedrijven uit Smallingerland elkaar informeren over hun werk. Aannemers, isolatiebedrijven en installateurs maakten hiervan deel uit. Drachtster Energiemarkt organiseerde bij Isolatiebedrijf Schuil diverse beurzen over duurzaamheid in de bouw. Henk Jansen deed 2 maal mee met Elodea op de Duurzaamheidsbeurs in De Lawei en de 2e keer hield hij daar ook een lezing over de ecologie van water in en om het huis. 

Buro Elodea kan rode adviezen verstrekken op gebied van energiebesparing (maatwerkadviezen, epa onderzoek), blauwe adviezen (op gebied van regenwaterhergebruik en afvalwater transformatie) en groene adviezen (aanleg groene daken en gevels). Met landschapsarchitecte Mariske Pemmelaar-Groot (www.svla.nl) werkte het buro in 2013 en 2014 aan een visie op een geheel fossielvrije groene wijk, waarin het onderhoud aan de boomsingels een rol speelt in de restwarmtevraag van de door een CPO te realiseren woningen.

Momenteel wordt in Leeuwarden gewerkt aan de ontwikkeling van een natte waterplantentuin i.s.m. kunstenaars Tilly Buij, Gerard Groenewoud,buurttuincooperatie de Hoftuinen en de Van Hall en Nordwin opleidingen op het Wetsus watercampus terrein. Dit project zal in 2018 culmineren in de realisatie van een waterbar, waarin locaal geteelde watergroenten te koop zijn en waar uitwisseling van kennis plaats kan vinden. Tenslotte is Henk Jansen lid van de raad van Toezicht van de Friese Milieufederatie namens de KNNV Drachten (Koninklijke Natuurhistorische Vereniging). 


terug naar gevonden bedrijven | opnieuw zoeken
©2021 MVO bedrijvengids. Alle rechten voorbehouden.